25/07/2011

Vlaanderen zet eerste stap naar unieke omgevingsvergunning

Op 22 juli 2011 keurde de Vlaamse regering een startnota goed "die de principes vastlegt voor de omgevingsvergunning. Dit is een eerste stap naar de langverwachte unieke vergunning, het samensmelten van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning geeft verder uitvoering aan de conceptnota ‘Versnellen van investeringen’."

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet reeds in een summiere vorm van 'eenheidsprocedure' door een uniek loket in te stellen voor de milieu- en stedenbouwkundige vergunning. Dit is echter een facultatief 'uniek loket'. Eenmaal de vergunningsaanvraag is ingediend worden de respectievelijke procedures grotendeels apart doorlopen. Van het huidige uniek loket kan enkel gebruik gemaakt worden indien dezelfde overheid bevoegd is voor het afleveren van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning.

De Vlaamse regering gaat nu voor een verregaandere integratie. Er is sprake van één loket, één openbaar onderzoek, één adviesronde en één vergunning die wordt afgeleverd door één bevoegd niveau.
Er wordt een omgevingsvergunningscommissie opgericht die alle bevoegde administratief samenbrengt en een "syntheseadvies zonder tegenstrijdigheden" moet maken.
De bevoegde overheid wordt bepaald door de "omgavng, mogelijke effecten, aard en ligging" van het project. De gemeenten zullen bevoegd zijn voor het gros van de aanvragen. Projecten met een grote milieu-impact (MER-plichtig, SEVESO-inrichting, ...) worden vergund door de provincies of door de ontvoogde gemeenten. Strategische projecten worden vergund door het gewest. De Vlaamse Regering zal een lijst opmaken van projecten die een bovenlokale afweging vergen.

Daarnaast keurde de Vlaamse regering enkele principes over de integratie van de MER en de versnelling van investeringsprojecten goed.

De goedgekeurde nota zal verder worden uitgewerkt met onder andere VVSG. Tegen het einde van 2011 moet het ontwerp van decreet klaar zijn. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld hoe het tijdelijke karakter van de milieuvergunning zal worden verzoend met de niet in tijd beperkte stedenbouwkundige vergunning.

Referentie:

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Omgevingsvergunning
Meer tags?