19/10/2015

Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten

De ministerraad keurde op 24 september 2015 op initiatief van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed, dat twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in het Belgisch recht omzet.

Het voorontwerp zet de richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en de richtlijn 2014/25/EU betreffende de speciale sectoren om en past de Belgische wetgeving aan.
De richtlijnen sluiten aan op de strategie 'Europa 2020 - Een duidelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' en hebben twee doelstellingen:
  • ze verhogen de efficiëntie van de overheidsopdrachten door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren, die nuttig zijn voor alle ondernemers en die de toegang voor KMO's en grensoverschrijdende inschrijvers vergemakkelijken
  • ze laten de aankopers toe, de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie, door middel van de strijd tegen klimaatverandering, de ondersteuning van innovatie, werkgelegenheid, sociale uitsluiting en het verzekeren van kwaliteitsvolle sociale diensten
De richtlijnen wijzigen ook de plaatsingsregels, de procedures, de bekendmaking en de regels inzake het bestuur.

Het voorontwerp werd voorgelegd aan de Commissie voor de Overheidsopdrachten, waarin de gewesten en gemeenschappen vertegenwoordigd zijn. Het voorontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State. De tekst van het voorontwerp is nog niet voor het publiek consulteerbaar.

Gepost door Sofie Logie

Blog Lokale Besturen, Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
10/10/2011

Publius en M&D Seminars slaan de handen in elkaar: Studienamiddag 'Gemeentelijke Aansprakelijkheid: wat is nieuw?' op 20 oktober 2011 te Sint-Niklaas

Volgende topics worden door onze medewerkers behandeld:

- Algemene principes van gemeentelijke aansprakelijkheid
Steve Ronse
- Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid en water
Kaat De Cock
- Gemeentelijke aansprakelijkheid en overheidsopdrachten
Sofie Logie
- Aansprakelijkheid van en voor gemeentepersoneel en gemeentemandatarissen
Jonas Riemslagh
- 10 schadebeperkende regels voor gemeenten
Dirk Van Heuven

Prijs
190 euro incl. het boek ‘Gemeentelijke aansprakelijkheid: wat is nieuw? – editie 2011’, documentatie, broodjeslunch en koffie/frisdranken.

Inschrijven kan via de website van M&D; Seminars.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Overheidsaansprakelijkheid, Sofie Logie, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags